โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา
6/1 ถ.โลกะกะลิน  ตำบลท่าใหม่  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
เบอร์โทรศัพท์ 039431158
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 123 คน
ชื่อ-นามสกุล : อรนลิน แสวงการ (บัว)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 11
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กัญญารักษ์ คงศรี (ทอม)
ปีที่จบ : 59   รุ่น : 11
อีเมล์ : Somile130@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช. ณัฐวัฒน์ เพ็ญพิมพ์ (บอส)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 11
อีเมล์ : Marshmalloweiei23@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ขวัญดี รังสรรค์พิพัฒน์ (ดี)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 9
อีเมล์ : Khwandee.rang@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ขวัญดี รังสรรค์พิพัฒน์ (ดี)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 9
อีเมล์ : khwandee.rang@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กัลยรัตน์ เสนาะสรรพ์ (ผึ้ง)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 5
อีเมล์ : puenglovely_191@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ วาสิตา วงษ์ปรีชา (ปุยฝ้าย)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 12
อีเมล์ : fai_wasita_18@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธนภัทร สุริโชติเกษม (นิว)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 12
อีเมล์ : naroung.new@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ฐากูร พรหมบุตร (โปเต้)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 11
อีเมล์ : nok_noomza@outlook.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐกมล เสนาะสันต์ (ดิส ดรีม)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 12
อีเมล์ : thanchanok5042@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นพวัชร ผาบุญเรือง (อ้น นารูโตะ)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 12
อีเมล์ : aon00@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กันตา แหวนเงิน (ป๊อป)
ปีที่จบ : 6   รุ่น : 12
อีเมล์ : kanta2546@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม