โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา
6/1 ถ.โลกะกะลิน   ตำบลท่าใหม่  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
เบอร์โทรศัพท์ 039431158
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2518
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารชั้นอนุบาล 1-2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารชั้นอนุบาล 2-3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สวนหย่อมบริเวณอาคาร ป.2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ตุลาคม 2553
งบประมาณ : 1000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สวนหย่อมบริเวณอาคาร ป.4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ตุลาคม 2553
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สวนหย่อมบริเวณอาคาร ป.4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ตุลาคม 2553
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สวนหย่อมบริเวณอาคาร ป.3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ตุลาคม 2553
งบประมาณ : 1300 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สวนหย่อมบริเวณอาคาร ป.3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ตุลาคม 2553
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สวนหย่อมบริเวณอาคาร ป.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ตุลาคม 2553
งบประมาณ : 3000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สวนหย่อมบริเวณอาคาร ป.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ตุลาคม 2553
งบประมาณ : 3000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บรรยากาศในห้องเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บรรยากาศในห้องเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บรรยากาศในห้องเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บรรยากาศในห้องเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บรรยากาศในโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องอาเซียนศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สระว่ายน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : 5,000,000
เพิ่มเติม..