โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา
6/1 ถ.โลกะกะลิน   ตำบลท่าใหม่  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
เบอร์โทรศัพท์ 039431158
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
คอมฯ 1 ระดับประถมศึกษา
ห้องนี้สำหรับน้องประถมศึกษานะครับ

น้องฟังเพลงนี้ก็ได้ความรู้นะครับ

เมาส์ร้องเพลงได้ด้วยนะครับ