โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา
6/1 ถ.โลกะกะลิน   ตำบลท่าใหม่  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
เบอร์โทรศัพท์ 039431158
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารสำหรับนักเรียน
คู่มือการใช้ Photo shop Cs3 96
การเรียงลำดับของรูปแบบรายงาน ตามหลักของราชบัณฑิต 127
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ 7 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 95
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ 6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.45 MB 101
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ 5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 234.01 KB 100
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ 4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 102.54 KB 79
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ 3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.43 MB 102
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.95 MB 94
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ 1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.08 MB 95
รายงาน คู่มือการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Word Document ขนาดไฟล์ 4.54 MB 177
ใบความรู้ + แบบฝึก องค์ประกอบคอมฯ ม.1 แก้ ร. Word Document ขนาดไฟล์ 255.5 KB 220
ใบความรู้ + แบบฝึก องค์ประกอบคอมฯ ม.1 แก้ ร. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 574.44 KB 243
เอกสารเผยแพร่
แบบฟอร์ม แผ่นพับ ใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 2958
เอกสารสำหรับครู
หนังสือรับรอง โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 23.47 KB 157
ป.พ.5 แบบบันทึกประวัติ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89.5 KB 272