โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา
6/1 ถ.โลกะกะลิน  ตำบลท่าใหม่  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
เบอร์โทรศัพท์ 039431158
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ (อ่าน 557) 31 ม.ค. 62
ประกาศผล+ขายหนังสือ (อ่าน 396) 31 ม.ค. 62
ประกาศผลสอบ ป.6 , ม.3 -มอบตัว ม.1 (อ่าน 383) 31 ม.ค. 62
ส่งสรุปโครงการ (อ่าน 349) 31 ม.ค. 62
โครงการค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 (อ่าน 376) 31 ม.ค. 62
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 (อ่าน 341) 31 ม.ค. 62
สอบ NT ป.3 (อ่าน 376) 31 ม.ค. 62
สอบปลายภาค (อ่าน 355) 31 ม.ค. 62
เชิญติดตามแฟนเพจของโรงเรียน (อ่าน 60) 27 พ.ย. 61