โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา
6/1 ถ.โลกะกะลิน  ตำบลท่าใหม่  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
เบอร์โทรศัพท์ 039431158
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน ( E-Networks )
กีฬาเชื่อมความสามัคคี เนื่องในวันครู (อ่าน 389) 31 ม.ค. 62
กีฬาเชื่อมความสามัคคี (อ่าน 362) 31 ม.ค. 62
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการ (อ่าน 345) 31 ม.ค. 62
วันที่ 5 ธันวาคม (อ่าน 360) 31 ม.ค. 62
งานปีใหม่ (อ่าน 389) 31 ม.ค. 62
กิจกรรมวันครู ปี 2562 (อ่าน 370) 31 ม.ค. 62
วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม (อ่าน 251) 06 พ.ย. 61
ขยายผลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 260) 06 พ.ย. 61
งานประกันคุณภาพภายใน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 315) 06 พ.ย. 61
การประชุมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อ่าน 1182) 31 ต.ค. 57
โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษากำลังทำการก่อสร้างสระว่ายน้ำ (อ่าน 1250) 13 พ.ค. 57
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 1000) 13 พ.ค. 57
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (อ่าน 874) 13 พ.ค. 57