โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา
6/1 ถ.โลกะกะลิน   ตำบลท่าใหม่  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
เบอร์โทรศัพท์ 039431158
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ณัฐวรีย์ หัวหว้า
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นันทวัน เจริญสุข
ครู
ครูประจำชั้น /0

อริศรา สุริวงค์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

สุนิสา แพทย์รังษี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

สุภัทรา พรหมบรรดาโชค
ครู