โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา
6/1 ถ.โลกะกะลิน   ตำบลท่าใหม่  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
เบอร์โทรศัพท์ 039431158
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

เกษร วิบูลย์พืช
ครู

ลาวัลย์ กำจัดภัย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

วรรณฐิตา อินทรขาว
ครู
ครูประจำชั้น /0

จริยา งามวงษ์น้อย
ครู
ครูประจำชั้น /0

ชาติชาย บุญเชิด
ครู

ตรีรัตน์ พึ่งฝั่ง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นุสบา ตรึกหากิจ
ครู

ปิยฉัตร นวนอนันต์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5