โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา
6/1 ถ.โลกะกะลิน   ตำบลท่าใหม่  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
เบอร์โทรศัพท์ 039431158
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดจันทบุรี
ชื่อนักเรียน : รวมผลงานปีการศึกษา 2553
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2554,12:40   อ่าน 1840 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเข็มทิศ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ชื่อนักเรียน : นักเรียนช่วงชั้นที่ 2
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2554,19:41   อ่าน 2189 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบชิงทุนนานาชาติ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณภัทร แจ่มโภคา
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2554,15:56   อ่าน 1532 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบชิงทุนนานาชาติ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกัลยา เอี่ยมตะโก
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2554,15:55   อ่าน 1495 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบชิงทุนนานาชาติ
ชื่อนักเรียน : นางสวอภิญญา ตินชาติ
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2554,21:30   อ่าน 1388 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สิ่งประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ กระต่ายขูดมะพร้าว 2010
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพชรพล ลาภเหลือ
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2554,21:22   อ่าน 2818 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่่อง เรือทวนน้ำ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายไพโรจน์ ชื่นพิมาย
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2554,21:13   อ่าน 9175 ครั้ง