โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา
6/1 ถ.โลกะกะลิน   ตำบลท่าใหม่  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
เบอร์โทรศัพท์ 039431158
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ : สุภัทรา พรหมบรรดาโชค
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2554,01:28  อ่าน 2139 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Animation
ชื่ออาจารย์ : นางอินทิรา แสวงการ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2554,01:51  อ่าน 1752 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปฏิบัติหน้าที่นำลูกเสือเข้าร่วมแข่งขันการจัดค่ายพักแรม
ชื่ออาจารย์ : ธรรมรงค์ ยศเครือ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2554,11:23  อ่าน 2028 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นคณะผู้ริเริ่มจัดตั้งสโมสรลูกเสือจังหวัดจันทบุรี
ชื่ออาจารย์ : ธรรมรงค์ ยศเครือ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2554,11:16  อ่าน 1802 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ร่วมมือกับคณะวิทยากรลูกเสือจังหวัดจันทบุรี
ชื่ออาจารย์ : ธรรมรงค์ ยศเครือ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2554,11:16  อ่าน 1868 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ
ชื่ออาจารย์ : ธรรมรงค์ ยศเครือ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2554,11:15  อ่าน 1710 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปฏิบัติหน้าที่กรรมการชุมนุมลูกเสือ
ชื่ออาจารย์ : ธรรมรงค์ ยศเครือ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2554,11:14  อ่าน 1713 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ
ชื่ออาจารย์ : ธรรมรงค์ ยศเครือ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2554,11:11  อ่าน 1667 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับการค่ายย่อยและวิทยากร
ชื่ออาจารย์ : ธรรมรงค์ ยศเครือ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2554,11:10  อ่าน 1735 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับการค่ายย่อยและวิทยากร
ชื่ออาจารย์ : ธรรมรงค์ ยศเครือ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2554,11:09  อ่าน 1705 ครั้ง
รายละเอียด..